სიახლე
გამოსაცემად მზადდება ცენტრის საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალ “ქრისტიანობის კვლევების” IV ნომერი